Föredrag FÅRum 2024

FÅRUM TORSDAG, FRITT INTRÄDE    Klicka här så kan du skriva ut programmet!   

11.00 – 11.40
FÅReningens stipendium gULLbaggen 2024

överlämnas av FÅReningens ordförande till Sandra Ottersten. Sandra är entreprenör, hantverkare och ullälskare. Dessa egenskaper har resulterat i företaget Swedish Wool Mattress Company AB.  Hon berättar om sin verksamhet under rubriken ”Ullens kraft– en omtänksam resa till naturliga sovrum”.

FÅReningen FÅRfest i Kil 

ordf. Karin Granström

Sandra Ottersten, info@ swedishwoolmattresscompany.se

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

12.00 – 12.40
Vår svenska stickskatt

Johanne Ländin, från Svenska Garnbladet, berättar om våra svenska sticktraditioner och några av de fantastiska kvinnor som sett till att bevara och föra dem vidare.

Johanne Ländin garnbladet@gmail.com

 

13.00 – 13.40
Från Mesopotamien till Brännö – om fåret och ullens historia

Fåret är ett av de tidigaste tamdjuren och har varit i människans sällskap i mer än 10 000 år. Från början höll man dem främst för kött och mjölk. Men när började man använda ullen och skinnet – och hur vet man det? 

Arkeolog och blivande ullrådgivare Liselotte Öhrling Hallungeull@gmail.com

 

14.00 – 14.40
Arena svensk ull  – om Svensk ullstandard

Representanter från Arena svensk ull berättar om ett nytt klassificerings-system för svensk ull. 

Ordf Christian Lundell                  Linda Nydén                                                Fia Söderberg

info@arenasvenskull.se

5.00 – 15.40
Finns det fauner i Botaniska trädgården och kentaurer i Stadsträdgården?

Karin Oswald berättar om framväxten av en utställning med Ullskulpturer i Uppsala.

Karin Oswald karinoswald@yahoo.se
16.00 – 16.40
Klackmattor och skarvsöm – ett textilt kulturarv. 

Klackmattor och skarvsöm har använts i Sverige i många år. Det är en förebild för hållbarhet och textilt kulturarv. 

Jeanette Rångeby  info@jarform.se

 

FÅRUM FREDAG, FRITT INTRÄDE

11.00 – 11.40
Att ta ullen i egna händer. 

Rodens Ullbruk berättar om erfarenheter, överraskningar och glädjeämnen efter knappt ett halvt års arbete med Sveriges modernaste spinneri.

Rodens ullbruk, Norrtälje

Annkristin Hult

info@rodensullbruk.se

12.00 – 12.40
Skinnerskorna – en kvinnlig, sinnlig och skinnlig allians.

Skinnerskorna – hur kom det sig att just de fann varandra? Eva, skinnerskan, berättar och visar bilder.

Skinnerskan Eva Alfredson. eva@skinnerskan.se
13.00 – 13.40
Från får till keps / andelsull.

Projektet ”Hållbart strukturbygge för Kulturella och kreativa näringar” genomfördes av Region Dalarna mellan 2021–2023. Det syftade till att kartlägga och stärka den lokala textila värdekedjan. Vi gör nedslag i två piloter: Från får till keps och en affärsmodell som inspirerats av andelsjordbruket.

Dalarnas hemslöjds-förbund

Kattis K Hofvander. kattis.k.hofvander

@hemslojdenidalarna.se

14.00 – 14.40
Tuft- en ny rörelse. Garnet möter glas och trä. 

Region Värmland ger sedan några år tillbaka slöjdare i Värmland möjlighet till fördjupning genom en personlig mentor. Vi möter

Ingalena Klenell, konstnär, adept och Oscar Wall, mentor, konsthantverkare och möbelsnickare.

Hemslöjdsutvecklare,

Region Värmland

Kajsa Stinnerbom och

Sara Olsson

Kajsa Stinnerbom

@regionvarmland.se

 

15.00 – 15.40
Alla mina mattor!

Inspiration till mina mattor finner jag i naturen runt vår gård i Tiveden. Fåren ger det fantastiska materialet. 

 

Lena Köster 

Textil konsthantverkare, spinnerska, väverska och fårbonde. 

Lena.koster@telia.com

16.00 – 16.40
Vägar till lönsam lammproduktion

Hur kan man öka lönsamheten i både små och stora fårbesättningar? Vad behövs förutom bra biologiska produktionsresultat? Karl-Ivar Kumm, SLU redovisar resultat av pågående studier.

Ekonomiagronom SLU Skara

Karl-Ivar Kumm 

Karl-Ivar.Kumm@slu.se

 

FÅRUM LÖRDAG, FRITT INTRÄDE

11.00 – 11.40
Presentation av de elva allmogefårraserna.

Fårens olika egenskaper och hur man i ett historiskt perspektiv hanterat deras ull och skinn. 

Föreningen svenska allmogefår, genbanksansv. Louise Westerberg, hundenhettan@gmail.com
12.00 – 12.40
Den stickade Gansey-tröjans historia. 

Följ med på en resa till kusterna kring Nordsjön och Engelska kanalen och hör om gansey-tröjans historia. 

Anna Josefsson 

Vinterverkstan

anna@vinterverkstan.se

13.00 – 13.40
Ullen vi väver, i mönstren vi ärvde

Mönstermakaren och vävaren Georg Wenander i Horred har vävt mattor på mekaniska vävstolar sedan 1950 talet. Nu för vi hans arv vidare genom att väva ullmattor med Georgs gamla mönster.

Tant Kofta Lotta Blom och Maria Ljunggren, BOMA väveri

tantkofta.se

#stickaochvalka #påmedulltofflorna

 

14.00 – 14.40
Från Mesopotamien till Brännö – om fåret och ullens historia

Fåret är ett av de tidigaste tamdjuren och har varit i människans sällskap i mer än 10 000 år. Från början höll man dem främst för kött och mjölk. Men när började man använda ullen, och hur vet man det? 

Liselotte Öhrling 

hallungeull@gmail.com

 

15.00 – 15.40
Stickklassikern – Andra året!

En Svensk Stickklassiker – vad är det och varför ska man delta? En utmaning för stickare – att ta sig själva och sin stickning på allvar.

Karin Kahnlund och

Evelin Skeppström arrangörer, berättar evelin@formthefuture.se

Resp. uppstickaren.nu

16.00 – 16,40
Förstudie Svenskt Lamm – hur kan vi nå en ökad svensk lammproduktion?

Svenska Fåravelsförbundet genomför tillsammans med Svenska Köttföretagen, LRF Kött och Lammproducenterna, just nu en förstudie för att undersöka hur vi skulle kunna möta den höga efterfrågan på svenskt lammkött. Målsättningen är att förstudien ska leda till ett eller flera projekt för ökad lammproduktion. Som ett första steg i arbetet har det genomförts enkätundersökningar om hur svenska lammproducenter ser på sin framtid. Förstudien pågår under 2024, Erica Lindberg från SF berättar om resultaten hittills.

Erica Lindberg, verksamhetsledare inom Svenska Fåravelsförbundet

erica.lindberg

@faravelsforbundet.com