Från får till keps & 1 kg ull

Projekt för att stärka den textila värdekedjan (med utgångspunkt i Dalarna)

Föredrag i FÅRum av Kattis K Hofvander, Dalarnas Hemslöjdsförbund

 

I projektet Hållbart strukturbygge för KKN (kulturella och kreativa näringar) har Region Dalarna med samverkanspartners Borlänge kommun, Leksands kommun, Sätergläntan Institutet för Slöjd och Hantverk och Hemslöjdens hus arbetat med att stärka slöjdföretag och textila näringar i regionen. Projektet pågick mellan 2021–2023 och finansierades av Region Dalarna och Europeiska Utvecklings-fonden.

Ett särskilt fokus handlade om grön omställning, lokal produktion och lokala råvaror – som många textila företag efterfrågade. Den textila värdekedjan kartlades delvis genom det praktiska arbetet ”Från fiber till keps” där projektet tog fram en textil produkt.

Ull samlades in i samarbete med fårklipparen Chris Wurst, Wålstedts i Dala-Floda tvättade och spann ett garn som växtfärgades av textilkonstnär Lina Sofia Lundin, handvävaren Stefan Moberg vävde ett tweedtyg och Cth Ericson of Sweden sydde upp kepsar i deras fabrik i Borlänge. Kedjan möjliggjordes genom ett semi-industriellt samarbete och belyste de svaga länkarna i produktionskedjan.

Andelsull – en kollektiv lösning

Projektet genomförde även piloten ”1 kilo ull” som undersökte möjligheter för fårägare att få avkastning på ullen. Med inspiration från andelsjordbruket erbjöds konsumenter att på förhand köpa andelar av råull eller garn – ett sätt att bidra till tryggare led – där fårägaren innan säsongen visste att ullen var såld. Konsumenten kunde välja mellan två prisklasser – en klassad och otvättad ullfäll (ca 1kg) och ett färdigspunnet väv- eller stickgarn (ca 650gr). Ullen kom från 8 mindre fårgårdar i regionen och klassning, tvätt och spinning genomfördes hos Wålstedts Ullspinneri.

Andelsmodellen möjliggjorde att gårdar med mindre fårbesättningar kunde gå samman och få ihop en större mängd ull som gjorde att ullpriserna för spinningen kunde hållas nere. Fårägaren behövde därmed inte besitta all kunskap själv för att få fram en produkt – där bidrog projektet och spinneriet med expertis. En bred blandning av fårraser från de olika gårdarna bildade tillsammans ett naturfärgat garn med en större variation på egenskaper. Förutom en unik ullblandning för regionen garanterade modellen även att hela ledet fått skäligt betalt, att risken fördelades ut mellan producent och konsument samt att fraktvägarna var korta på sikt skulle den även kunna bidra till ett gemensamt bygge av infrastruktur, kunskap och nätverk fören levande landsbygd. 

Fårägaren behövde därmed inte besitta all kunskap själv för att få fram en produkt – där bidrog projektet och spinneri konsument samt att fraktvägarna var korta. På sikt skulle den även kunna bidra till ett gemensamt bygge av infrastruktur, kunskap och nätverk för en levande landsbygd. De medverkande gårdarna utgör också grunden i en fiberförteckning som framgent kommer att tillhandahållas av Dalarnas Hemslöjdsförbund – där du som hantverkare/designer kan hitta en gård med den ull du söker för samarbeten. Piloten arrangeras även i samarbete med Dalarnas Hemslöjdsförbund och Dalarnas fåravelsförening.

Texten är författad av Lina Sofia Lundin (projektledare)