gULLbaggen 2024

Nu är det dags att skicka in nomineringar för gULLbaggen 2024. 

gULLbaggen är ett stipendie som Fåreningen Fårfest i Kil delar ut. Syftet med stipendiet är att uppmuntra personer, verksamma inom de områden där får är i fokus. Hantverkare, uppfödare, tillverkare av fåranknutna produkter, skribenter – ja, praktiskt taget inom vilket område som helst. Inspirerande, glädjande, påhittigt, klokt – låt det vara några ledord när du börjar fundera på vem eller vilka som kan vara lämpliga att nominera.

Stipendiet, som förutom en penningasumma om 10 000 SEK, består också av en gULLbagge. Det är ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck, som med humor och värme symboliserar Fårfestens intentioner.

Tidigare stipendiater är bl a 

  • Fia Söderberg, skaparen av Ullförmedlingen och Ullpodden, Claudia Dillman som gjort mycket för att öka intresset för och höja värdet på fårull och -skinn.
  • Jenny Andersson och Hans Bulthuis som står bakom Ullkontoret på Gotland
  • Annkristin Hult som sett som sin uppgift att stärka hela kedjan från fårägare, via förädling av ullen till slutkonsumenten

Och vem blir nästa stipendiat? Föreslå någon du tycker lever upp till beskrivningen – och du kan förstås föreslå dig själv! 

Skicka in ditt väl motiverade förslag genom fomuläret nedan, senast 31 december 2023

Stipendiatens motprestation överenskoms med Fårfestens styrelse och har oftast utgjort ett föredrag i anslutning till stipendiets överlämnande. Stipendiet delas ut i samband med Fårfesten i Kil 2024.

Välkommen med ditt förslag!