Funktionärer

Vi välkomnar funktionärer, ”gamla” och ”nya”! Du behövs och Du kommer att få några roliga dagar, med mycket skratt och överraskningar. Så är det under FÅRfesten – alla har sina arbetsuppgifter, men plötsligt händer något oväntat. Vi förbereder, genomför och avslutar FÅRfesten och det finns arbetsuppgifter som behöver göras under alla tre faserna. Faktiskt redan från nu, trots att det är ett flera månader kvar.

  • De här uppgifterna vill jag jobba med som funktionär

    Du kan välja en eller flera olika uppgifter.
    Du kan välja en eller flera arbetsuppgifter.
  • Följande tider kan jag hjälpa till som funktionär:

    Du kan välja en eller flera tider.