FÅReningen

Fåreningens uppgift är att arrangera Fårfesten. Det är ett stort evenemang, som kräver mycket förberedelser, många idéer ska kläckas och förverkligas, många funktionärer, medhjälpare, tillverkare behövs både före, under och efter Fårfesten. Förberedelserna är hela tiden igång – innan årets Fest är till ända, så är nästa Fest på gång. I våra hjärnor, i våra händer, bland medlemmarna, familjerna, kommunen.
Men vi skiftar fokus efter en genomförd Fårfest. Då fördjupar vi våra kunskaper med kurser, studiebesök etc. Vi vill lära mer, men vi behöver också fylla på vår egen inspiration med nya infall. Varje tisdag och onsdag kväll samlas vi i Ullverksta’n. Ofta har vi någon person med, någon som visar eller lär ut något nytt och frestande. Vi har vävstolar, spinnrockar, bibliotek och en av kvällarna finns tillgång till lokaler för tovning. Så visst roar vi oss! Då får vi både mentala och fysiska krafter att förbereda för Festen – den som vi hela tiden längtar till.
Bilden från Graute gård, Gotland, som var ett av de nedslag Fåreningen gjorde på Gotland under augusti 2016.