Utställaranmälan Fårfest 2024

Information för dig som utställare
OBS! Utställaranmälan är stängd!

2024 års Fårfest äger rum torsdag den 29 februari till lördag den 2 mars på Sannerudsskolan i Kil, Värmland. Från och med nu och t o m 30  september tar vi emot intresseanmälningar, och senast den 25  oktober får du besked om du har fått en plats. Med detta besked kommer också viktig information till utställarna och så småningom en faktura. Genom att betala denna godkänner du villkoren och garanterar din plats för din medverkan i FÅRfest i Kil 2024. Vi kan inte nog betona vikten av att du läser all information som kommer från Fåreningen, på så sätt undviker vi onödiga missförstånd och feltramp. När du blivit antagen publiceras du som utställare på vår hemsida.

Du som får plats att medverka på FÅRfest i Kil – räkna med att lokalerna öppnas för inflyttning onsdagen den 28 februari mars kl 12.00! FÅRfest i Kil invigs på torsdagen kl 10.00 och är sedan öppen för besökarna till lördag kl 17.00. Som utställare förbinder man sig att medverka under hela den tid FÅRfest i Kil pågår.

Vem får vara med på FÅRfest i Kil?

Hela tanken bakom FÅRfest i Kil är att sprida kunskap om fåret och inspirera till all tänkbar verksamhet som fårnäringen möjliggör. Uppfödare, hantverkare och råvaruförädlare; alla hjälps vi åt så att festen blir en mötesplats som berikar livet. Som utställare får Du möta både inspirerande kollegor och en fantastisk publik, FÅRfest i Kil besöks av personer från när och fjärran!

Allt som ställs ut/görs under FÅRfest i Kil, ska ha en uppenbar anknytning till fåret. Din intresseanmälan kommer att behandlas av en arbetsgrupp som har till uppgift att göra ett urval av utställare. Här gäller alltså inte ”Först till kvarn…” utan gruppen väljer utställare som gör FÅRfest i Kil så mångfacetterad som möjligt.

Vad ingår i avgiften?

Priset är 2 500 kr inkl moms per utställarplats (ca 3×2 m) som inkluderar ett bord, 1,8 m långt  och en stol samt tillgång till eluttag. Max 2 platser kan bokas per utställare. Utställaravgiften inkluderar även fri entré till Fårfestshowens genrep som äger rum efter det viktiga informationsmötet med alla medverkande på onsdagskvällen. Vi ställer ut borden med ditt namn, och våra funktionärer visar dig tillrätta och du får även namnskyltar till dig och din medhjälpare när du checkat in.

Särskilt för livsmedelsproducenter
Utställare som hanterar mat gör detta enligt de regelverk som styr sådan verksamhet. Inomhus får utställare inte anrätta eller värma mat, däremot får gärna provsmakning erbjudas. Utomhus finns däremot utställarplatser där mat får värmas, kylas och serveras – och intas förstås! Vi ser gärna fler utställare som erbjuder mat till vår stora skara av hungriga besökare!

Övrigt
Utställarna ansvarar för att all ull och ullprodukter är tvättad, ingen råull får föras in i skolans lokaler. Inga levande djur får föras in i utställningslokalen och självklart råder rökförbud både inne i skolan och på skolgårdar, parkeringsplatser osv. 

Varmt välkommen med din intresseanmälan till FÅRfest i Kil som görs digitalt här på vår hemsida! Beskriv dina produkter/verksamhet och hänvisa till din hemsida (Facebook, Instagram) så vår arbetsgrupp får ett bra underlag för sina beslut. Du som har idéer på kursteman, underhållning eller vill ha någon “prova på”-aktivitet i din monter, ange detta i din intresseanmälan så vi vet. Tillsammans skapar vi en fest i dagarna tre som sprider både glädje, kunskap, inspiration och framför allt har vi FÅRfärligt roligt!

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Fåreningen Fårfest i Kil
Karin Granström, ordförande
Helena Nilsson, utställarkontakt