Medlemskap

Välkommen till Fåreningen!

Och det är enkelt att bli medlem och bli delaktig i en inspirerande verksamhet!

Medlemsavgiften är 100:- för ungdomar t.o.m. 18 år, och 200:- för övriga. För familj är medlemsavgiften 300:-. Med familj menas max. två vuxna och alla hemma-boende barn t.o.m. 18 år. Vårt bankgiro är 674-5434 och dit betalar du in avgiften. Samtidigt skickar du namn på medlemmen/medlemmarna på formuläret till höger, som går till vår medlemsansvariga, Anna Westlund.

Nytt för medlemmar!! Nu kan du hyra vår kardmaskin 1-2 veckor. Hyran är 50 kr/vecka och maskinen finns i Ullverkstan.

Medlemsansökan