Guldbaggen 2023

Nu tar vi inte emot fler nomineringar till Guldbaggen 2023. 
Stort tack till alla som skickat in förslag! Nu kommer vi att gå genom förslagen och bestämma oss för vem/vilka som får årets guldbagge.

Guldbaggen är ett stipendie som Fåreningen Fårfest i Kil delar ut. Syftet med stipendiet är att uppmuntra personer, verksamma inom de områden där får är i fokus. Hantverkare, uppfödare, tillverkare av fåranknutna produkter, skribenter – ja, praktiskt taget inom vilket område som helst. Inspirerande, glädjande, påhittigt, klokt – låt det vara några ledord när du börjar fundera på vem eller vilka som kan vara lämpliga att nominera.

Stipendiet, som förutom en penningasumma om 10 000 SEK, består också av en Guldbagge. Det är ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck, som med humor och värme symboliserar Fårfestens intentioner.

Tidigare stipendiater är bl a Fia Söderberg, skaparen av Ullförmedlingen och Ullpodden, Claudia Dillman som gjort mycket för att öka intresset för och höja värdet på fårull och -skinn  samt Jenny Andersson och Hans Bulthuis som står bakom Ullkontoret på Gotland.

Och vem blir nästa stipendiat? Föreslå någon du tycker lever upp till beskrivningen – och du kan förstås föreslå dig själv! Skicka ditt väl motiverade förslag till farfestintresse(snabel-a)gmail.com, senast 31 december 2022. Stipendiatens motprestation överenskoms med Fårfestens styrelse och har oftast utgjort ett föredrag i anslutning till stipendiets överlämnande. Stipendiet delas ut i samband med Fårfesten i Kil.

Välkommen med ditt förslag!