Närhetens Kyrka, Stora Kils Kyrka

Foto Emma Olausson

Torsd. – lörd. kl. 10.00 – 17.00

Café med sopplunch, kaffe och semlor, Spegelsalen

Utställning Södra Frykengruppen, FÅRmåleri i olika tekniker

Utställning under temat Fårskallar FÅR evigt, tovat m.m. 

Utställning med bilder till Barnens bästa bibel (biskop Sörens) Bilderna är målade av Marcus-Gunnar Pettersson.

Lördag kl. 18.00     Helgmålsringning, samtal om Barnens Bästa Bibel, där sannolikt domkyrkopedagog Sandra Albertus, bland andra kommer att delta. Marcus Gunnar Pettersson, illustratören, medverkar

Söndag kl. 11.00     Gudstjänst i Fårets tecken, Stora Kils kyrka 

Utställningar

SÖDRA FRYKENGRUPPEN En grupp kvinnor bosatta i Kil träffas en gång i veckan och ägnar oss åt att skapa fårbilder i olika tekniker.. Gruppen har under många år deltagit i FÅRfesten.

Vi som målar: Anita Adolfsson, Anna Berglund, GunnBritt Gustavsson, Inger Halvardsson, Kerstin Hermansson, Berit Holmström, Ethel Jonsson, Ulla-Britt Jonsson, Ann-Marie Lantz, Helena Quevedo Stahre, Anna von Wachenfeldt.

BILDER TILL BARNENS BÄSTA BIBEL biskop Sörens nyskrivna barnbibel. Bilderna skapade av Marcus Gunnar Pettersson. 

FÅRSKALLARNA är ett gäng kvinnor som fann varandra för många år sedan på Kyrkeruds folkhögskola i Årjäng. Nu träffas vi på Ullverksta’n i Kil, där vi tovar, skrattar och trivs. Tema: FÅRSKALLAR FÅREVGT   Lilian Nilsson, Maria Ekström, Sanna Andersson, Åsa Edberger, Anita Nilsson, Mona Classon, Inger Casserlund, Margit Karlsson, Annelie Magnusson Botström, Monica Andersson.