gULLkorn 2020, Kerstin Paradis Gustafsson

Om man ska prata ”kändisar” i ullvärlden kommer man snabbt att nämna Kerstin Paradis Gustafsson – denna kvinna med djup och bredd i sitt engagemang och sin kunskap. Allt har cirkulerat runt ull – forskning, undervisning, praktisk arbete runt ämnet. I allt har det funnits en passion, en övertygelse om att denna kunskap om ullens förträfflighet måste göras känd. 

Kerstin har agerat utifrån en stabil plattform, som rejält utbildad inom området som vävlärare, utbildad på Konstfack m.m. Hon har utforskat olika textila tekniker och också satt sig in i andra länders, andra kontinenters sätt att hantera ullen. Ett otal utställningar med konstnärliga och pedagogiska förtecken har hon arrangerat. För sitt stora och intensiva engagemang har hon rönt respekt och också erhållit ett antal utmärkelser, stipendier etc. och är också representerad med sina textila verk vid ett sjuttiotal offentliga verksamheter.

I slutet av 1960-talet fick Kerstin sin första tacka med lamm och det blev upptakten till ett fårhållande under flera decennier. Utifrån dessa djur fick hon praktisk erfarenhet av ull och skinn, som gav henne väsentlig kunskap om spinning, färgning, vävning, tovning. Alla dessa områden ledde vidare till ny kunskap och nya verksamheter. Under 1980-talet byggde hon en vadmalsstamp i Skrekarhyttan, Västmanland. Hon använde den för eget och andras behov och skänkte den sedan till  Vikers hembygdsförening.

Under utbildningstiden fick Kerstin uppdraget att beskriva hur man med nålbindning sydde den s.k. Åslevanten. Detta väckte hennes intresse för att utforska och försöka förklara textila tekniker. Hennes nyfikenhet och drift att räta ut frågetecken till utropstecken förde henne vidare att söka ny kunskap. Sannolikt var detta startpunkten för ett vidare textilt forskningsarbete. Ett område som berört och engagerat Kerstin i synnerhet är att beskriva hur ull hanteras på olika håll i världen. Inre Asien, t.ex. Kirgizistan och Sydamerika, Paracas, Peru har särskilt varit i hennes fokus. Utifrån kvinnornas situation har hon beskrivit hur dessa i sitt arbete bidragit med funktionella boenden, praktiska hjälpmedel och vacker utsmyckning.

Kerstin berättar: ”Det jag utforskat har jag berättat om i mina böcker, som nu är runt ett dussin. Dessa och ett antal texter till tidningar och andra skrifter ledde så småningom till att jag fått ett antal stipendier, som gjorde det möjligt för mig att börja resa till länder där det ursprungliga ullhantverket fanns kvar. Jag vill dokumentera kvinnors ursprungliga hantverk som knappt ens deras familjer var medvetna om. Jag reste till Bulgarien 1988, de var ett mycket dåligt politiskt läge där men jag fick uppleva mycket fina saker trots allt. 1991 blev jag inbjuden till ett konstnärsläger i Kazakstan samtidigt som Sovjetunionen rasade samman – också en omvälvande upplevelse. Därefter har jag varit Kirgizistan några gånger, dessutom fått pengar från Svenska Institutet så att hantverkare därifrån kunde komma hit ett par gånger.”

Under 2019 arrangerade Kerstin en stor utställning på Varbergs museum om ullen och hur den används i Kirgizistan. Där visades också den jurta som finns i FÅRhuset under FÅRfesten. Där finns Kerstin och hennes medhjälpare, som gärna berättar om den. Att krypa in i den, vistas som de kirgiziska familjerna i den, ger en aning om ett annorlunda liv.

Varje dag, vid olika tidpunkter, kommer Kerstin att berätta i FÅRum om sina resor och möten i Kirigizistan, om den viktiga ullen, om ett liv med helt andra förutsättningar. Möjligheterna till ett gott liv vad gäller boende, kläder och annat omhändertas av kvinnorna och deras kunskap om ull och tradition.

Välkommen in i jurtan!

www.kerstinparadis.se

Utgivna böcker

Gamla textila tekniker med speciell ankytning till ull 1980, Eget förlag  

Tvåändsstickning  1981, Bokmalen Publis                              

Ull, hemligheter, möjligheter, färdigheter 1987  LT:s förlag                  

Gamla textila tekniker i ull 1988, LT:s förlag 

Vadmal 1990,  Eget förlag 

Hemmets handarbetslexikon  1990, Fogddals förlag 

Vävning, skapa från grunden, 1992 LT:s förlag              

Vadmal, tradition och förnyelse. 1992 Miljöpedagogik.      

Ull och ullhantering 2006, Medborgarskolan   

Old textile techniques in wool 2012, Amazon.com          

Ull och Ulltekniker  2013, GML förlag             

Nålbindning, Nu och Då 2014, GMLförlag              

Skinn, från forntid till nutid 2015,  GML.förlag          

Kirgizistan. Jurtan och dess filtmattor 2015,  GML förlag 

Ull blir Vadmal 2017, GML Förlag     

Medlemskap i

KRO, Konstnärernas Riksorganisation 

Läromedels Författarnas Förening

Varbergs Konstnärsförening

Sveriges Författarförbund