Årets Guldbagge 2021

Ullkontoret på Gotland, Jenny Andersson och Hans Bulthuis

Jenny och Hans har genom sin idérikedom och sitt enorma engagemang visat vägen och skapat företaget Ullkontoret som blivit ett startskott för en utveckling av i hela den svenska ullbranschen. Genom sin satsning att bygga upp Sveriges enda storskaliga ulltvätteri har de gett svenska ullförädlingsföretag en inhemsk råvara och våra lammproducenter en möjlighet att sälja sin ull till nya köpare! Ullkontoret har spelat en stor roll för att svensk ull hittat till nya produkter och marknader. Jenny och Hans har också generöst delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper om ull och dess olika användningsområden!  Man jobbar ständigt för att utvecklas och hitta nya vägar för den svenska ullen.

Lycka till med Ullkontoret och ert viktiga fortsatta arbete!

 

 

Ull- och skinnansvarig i Svenska Fåravelsförbundet, Claudia Dillmann

Claudia har med stor energi och entusiasm arbetat med en mängd insatser för att lyfta svensk ull. Hon har med kreativitet och envishet arbetat för att skapat nya nätverk och föra samman ullproducenter, förädlare, designers och tillverkare av textila produkter med intresse för svensk ull. Detta har satt ullen och dess olika kvaliteter i centrum och tydligt ökat efterfrågan och höjt värdet på vår inhemska ull. Claudia har också genom att samla, sammanställa och presentera data om svensk ull och ullanvändning lyft svensk ull och nått ut med informationen till en bred allmänhet. Hon har dessutom gjort stora insatser för att utveckla nappaskinn från svenska får.

FÅReningen Fårfest i Kil tycker det är dags att sätta ljuset på en sann ull- och skinnambassadör. Vi önskar Claudia lycka till med det viktiga arbetet att höja intresset och värdet på fårull och fårskinn.