Årets Guldbagge 2020

Fia Söderberg, Ullförmedlingen

Ull, ull och åter ull! Vår räddare mot kyla sedan tidernas begynnelse – och nu, efter en tid av konkurrens av andra fibrer – hetare än någonsin! 

Mitt i detta flöde av ull finns Fia Söderberg. Hängiven ullentusiast med massor av kunskap och erfarenhet har hon ställt sig till förfogande för att vi ska få så bra ull som möjligt. Det innebär att skärningspunkten mellan producent och konsument måste identifieras – var finns mötesplatsen? Och finns kunskapen, så att produkten ull blir så bra som möjligt? Och hamnar i de sammanhang, där de fungerar bäst? Med andra ord: rätt ull till rätt funktion.

Foto Linda Vikström

Med stöd från Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har Fia under hösten 2019 avslutat sitt projekt, som syftat till att öka användningen av svensk ull. Med målet att tillhandahålla en marknadsplats där ullproducenter och – konsumenter, utrustade med den kunskap som behövs, möts har hon skapat en självklar plats i den digitala världen.

Verksamheten vilar dels på en digital marknadsplats, där säljare och köpare möts. Här informerar säljare om vad man saluför och kunderna beskriver vad de efterfrågar. I Ullpodden sprids kunskap och inspiration. Här finns en klar ambition att öka kunskapen så att förutsättningarna för kloka val blir så bra som möjligt. Och här ingår förstås också att välja rätt fårras för rätt ull. Och rätt ull till rätt användning. Väljer man rätt kliar inte tröjan, ryamattan blir slitstark och stoppningen i soffan håller sig spänstig!

I den lättillgängliga facebookgruppen Ullförmedlingen Dialog informeras och diskuteras ämnen inom området.

FÅRfestens Guldbagge 2020 tilldelas  Fia Söderberg 

Foto Linda Vikström

FÅReningen FÅRfest i Kil motiverar valet av årets stipendiat:

Fia Söderberg, Ullförmedlingen, har skapat en modern plattform, där en ullmarknad möjliggör en effektiv köp/sälj-process. En podd bistår med kunskap, väsentlig för att både producenter och konsumenter ska kunna göra bra val. Facebook-gruppen underlättar och uppmuntrar informationsutbyte, diskussion och inspiration. Med stor kunskap och ett målinriktat förhållningssätt har Fia Söderberg bidragit till att öka utvecklingen av och tillgången till rätt ull till rätt användning.

FÅRum  fredag 29 februari, kl 12.00, utdelning av stipendiet. Alla hälsas välkomna!

Kontaktuppgifter Fia Söderberg: 0733-50 22 39, fia@ullformedlingen.se, www.ullformedlingen.se, facebook.com/ullformedlingen/, instagram.com/ullformedlingen, instagram.com/lammfia