Verksamhetsplan 20180701 – 20190630

FÅReningen har två huvudsakliga verksamheter, nämligen dels förberedelser och genomförande av FÅRfesten, dels en verksamhet som rör förkovring av och inspiration för medlemmarna. Målsättningen är en stabil verksamhet som leder fram till en FÅRfest av god kvalitet.

Första delen av verksamhetsåret ägnas åt att bygga motivation, kunskap och lust hos medlemmarna, detta som utgör förutsättningen för själva genomförandet av FÅRfesten. Inspirationskvällar, kurser med välrenommerade hantverkare, studiebesök etc erbjuds medlemmarna. Under hösten kommer föreningskvällarna tisdag – onsdag att ge möjlighet för medlemmarna att utnyttja UlliBruks tovningslokal. ”När löven fallit av träden” (enl. Ulrika Jansson) börjar det praktiska arbetet med den förestående FÅRfesten, som t.ex. att förfärdiga tussris, dekorationer etc. Planeringen av FÅRfestens kurser, showen, FÅRum har då redan börjat.

Genom åren har FÅReningen medverkat vid olika arrangemang, som blivit mer eller mindre ”permanenta”. Här kan nämnas Rottneros Herrgård, Gammelvâla, FÅRkalaset på Kyrkeruds Folkhögskola. Dessa och ytterligare event kommer FÅReningen sannolikt att medverka i under verksamhetsåret.

För FÅReningen FÅRfest i Kil

Styrelsen gm Kate Isenberg-Larsson, ordf.