Luciafirande hos Carina Olsson, Region Värmland

 

Det börjar bli tradition, Luciafirandet hos Carina Olsson! Alltid lika trivsamt, alltid fullknökat med kvinnor och män, en del med ett handarbete i händerna. Och så någon inbjuden föredragshållare – alltid lika givande! Det är något särskilt med att ha en talare, live, framför sig, någon som pratar, man kan fråga, visar upp saker, ofta får man känna på dem också. Det här känns som folkbildning!
Carina inbjuder till Luciakväll på Region Värmland Lagergrensgatan 2
torsdagen 13 december kl 18.00.
Maja Karlsson, Arvika kommer att medverka med att presentera sin nya bok ”35 vantar”. 
Anmälan till Carina 054-701 10 57 alt. carina.olsson@regionvarmland.se