Om Fåreningen

Om Fåreningen

Fåreningen Fårfest i Kil vill, utifrån "fårets fyra ben", dvs kött, ull, skinn och fåret som landskapsvårdare, sprida kunskap, inspiration, möjliggöra möten för utbyte av erfarenheter mellan intresserade. Detta förverkligas till stor del genom att arrangera och genomföra Fårfest i Kil, som de senaste åren haft 6 000 - 8 000 besökare. Mellan Festerna genomförs verksamhet, såsom kurser, studieresor, föreläsningar, deltagande i mässor och marknader. Mycket av förberedel-serna för Fårfesterna sker under tisdagar, då medlemmarna träffas i Fåreningens centrum på Scan-området i Kil.

 

Den allra första Fårfesten ägde rum 2006. Ett antal entusiaster, Marianne Andersson, Ingalill Henriksson, Karin Granström m.fl. inbjöd andra får-frälsta till den första festen. En tapper skara kom, fyllda av lust att visa upp fåret ur alla positiva aspekter - och det kom också besökare! Lyckan var gjord, stenen satt i rullning!

 

Och så har det fortsatt. Fåreningen Fårfest i Kil bildades hösten 2010, och påföljande år flyttades festplatsen från Scanområdet till Sannerudsskolan i Kil.

 

Undantaget 2012, då skolan var under renovering, så har Fårfesten genomförts varje år. Verksamheten har ökat genom åren. Störst är inte alltid bäst och trots tryck från både utställare/fårsäljare så tycker vi att ungefär 110 utställare är en hanterbar och inspirerande samling! Kurser och föredrag är nu uppe i ungefär 20 av vardera slaget.

 

Mellan Fårfesterna genomförs en omfattande verksamhet i lokaler på Scan-området. Tisdagar och onsdagar är de fasta dagarna, kl 17 - 20, då det förutom tillverkning av tussris och annat till Fårfesterna också "hantverkas" av olika slag. Ibland finns handledare, som kan en viss teknik, tillgängliga. Fåreningens medlemmar bjuds emellanåt på kurser och utflykter.

 

Verksamheten är inspirerande, inte bara själva "missionerandet" om fårets förträfflighet. Fåreningen gläder sig också åt ett gott stöd från Kils Kommun, ett antal andra föreningar t.ex. Kils AIK, IF Kil, Röda Korset. De senare åren har också ett gott samarbete med Kils församling utvecklats genom de utställningar Fåreningen haft i Kyrkans Gård under Fårfesten. Detta har kyrkan mött upp med egna verksamheter i anknytning till Festen.

Fåreningen Fårfest i Kil

c/o Anna Westlund

Södra Smedsta

665 91 Kil

Organisationsnummer 802455-7624

 

Copyright Fåreningen Fårfest i Kil

Kate Isenberg-Larsson