Guldbaggen

Fåreningen Fårfest i Kils Stipendium Guldbaggen

 

Om stipendiet

Fåreningen Fårfest i Kil vill genom stipendiet Guldbaggen uppmuntra personer som sprider kunskap, inspiration och som möjliggör utbyten av erfarenheter om fåret. Stipendiet består av en Guldbagge, ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck samt 10 000 kronor som fördelas till en eller flera stipendiater. 2017 års stipendium tilldelades Erik Torstensson och Christina Ekelund.

 

Ansökan

Man kan nominera sig själv eller en annan person till stipendiet. Ansökan ska innehålla en motivering till varför personen i fråga ska beviljas stipendiet. Motiveringen bör ha en uppenbar anknytning till personens verksamhet med att främja fåret. Valet av stipendiat/er utses av Fåreningen Fårfest i Kils styrelse. Stipendiaten/erna kommer att erbjudas någon form av motprestation antingen vid Fårfesten 2018 eller vid ett senare tillfälle. Motprestationen diskuteras i samråd med styrelsen.

Ansökan sker endast via mejl och skickas in till styrelsen senast den 31/12 till mejladress: farfestikilstipendium@gmail.com

 

Kontaktperson

Moa Johansson

farfestikilstipendium@gmail.com

 

Organisationsnummer 802455-7624

 

Copyright Fåreningen Fårfest i Kil

Kate Isenberg-Larsson

 

Fåreningen Fårfest i Kil

c/o Anna Westlund

Södra Smedsta

665 91 Kil