Andreas Möller – Vävning för en bättre värld

Andreas Möller, vävare, verksam i Hamburg och i hela världen. Innovatör, inspiratör, utbildare, vävare m.m. Vad kan man mer säga om denne man? Det är en så ovanlig människa, så vanliga ord funkar inte helt.

Kunskapen om vävning har Andreas förvärvat under flera decennier, uppmuntrad av respektingivande utmärkelser. Vävningen och vävningens möjligheter har han realiserat i sitt eget vävande, i den egna ateljén i Hamburg. Med finurliga tekniska lösningar av vävutrustningen har han underlättat vävandet och med ett en aldrig svikande blick för design har han i sina produkter förverkligat en del av sin dröm.

Men det är inte bara det egna skapandet som drivit Andreas. Det är insikten om att vävningen skulle kunna vara ett sätt för de samhällen i världen, där det ekonomiska välståndet saknas, att göra skillnad, som format hans engagemang. I olika projekt, nu nyss hemkommen från Indien, har Andreas lärt ut ett sätt att möta de små förutsättningarna.

Andreas har anpassat vävredskapen så att de ska kunna byggas och underhållas med hjälp av de lokala resurserna i dessa tämligen fattiga länderna. Det är omöjligt att bedriva en verksamhet som förutsätter att man måste beställa reservdelar från Europa t.ex. Allt måste finnas att tillgå på plats. Han ser till att lokaler fylls av vävstolar och att vävare utbildas. Det kan lyfta en familj, en by från fattigdom till ett drägligt liv. En del av de produkter Andreas’ verksamheter världen över genererar, tar han med till sin ateljé i Hamburg och till mässor och säljer, som ett extra stöd.

Många av de tekniska förändringarna Andreas utvecklat är till stor nytta även i den vävning vi i våra västerländska länder utför. De är listiga, ger frihet i vävarbetet och de är billiga och enkla att tillverka och enkla att använda.

Att förena det egna skapandet med ett generöst spridande av kunskapen – det är stort. Den generositeten och värmen finns med i varje möte med Andreas – även i svenska mässhallar.

Det här är ett bättre sätt att förstå Andreas arbete – man måste inte kunna tyska för att begripa att det är märkvärdigt! Måste bara visa filmen från Youtube!

Tänk Andreas, att det fanns möjlighet för Dig att komma till FÅRfesten, mellan alla dina internationella uppdrag. Vi är så tacksamma!

Andreas finns på Vävtorget under hela FÅRfesten, naturligtvis tillsammans med sin vävstol
FÅRum fredag kl 14.00, föredrag