Nominering till Guldbaggen 2021

Vem tycker du ska ta emot Guldbaggen år 2021?
Guldbaggen är ett stipendie som Fåreningen Fårfest i Kil delar ut. Syftet med stipendiet är att uppmuntra personer, verksamma inom de områden där får är i fokus. Hantverkare, uppfödare, tillverkare av fåranknutna produkter, skribenter – ja, praktiskt taget inom vilket område som helst. Inspirerande, glädjande, påhittigt, klokt – låt det vara några ledord när du börjar fundera på vem eller vilka som kan vara lämpliga att nominera.

Stipendiet, som förutom en penningasumma om 10 000 SEK, består också av en Guldbagge. Det är ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck, som med humor och värme symboliserar Fårfestens intentioner. Detta är ju den riktiga Guldbaggen!  Tidigare stipendiater är bl a Einar de Wit, klippan bakom Fåravelsförbundets tidning Fårskötsel, Matilda Andersson från Österbymo som fick stipendiet för sin skicklighet och sina höga ambitioner inom fårklipparyrket. Guldbaggen 2020 gick till Fia Söderberg som dels har skapat en digital marknadsplats där säljare och köpare av ull kan mötas, dels har skapat Ullpodden som bistår med ull- och fårkunskap, väsentlig.

Och vem blir nästa stipendiat? Föreslå någon du tycker lever upp till beskrivningen – och du kan förstås föreslå dig själv! Skicka ditt väl motiverade förslag till farfestintresse@gmail.com, senast 31 december 2020. Stipendiatens motprestation överenskoms med Fårfestens styrelse och har oftast utgjort ett föredrag i anslutning till stipendiets överlämnande. Stipendiet delas ut på Fårfestens första dag, fredagen den 5 mars 2021.

Välkommen med ditt förslag!