Kartor över centrala Kil, tillfarter och Sannerudsskolan 2020

Ritning över Sannerudsskolan och utställarplatserna finns HÄR

Kils centrala delar finns  HÄR 

Karta med infarter till Kils samhälle finns HÄR