Ritning över utställarplatserna 2020

Följande utställarplatser finns:  Fårhuset, Fårö, Herdekammaren, Lammbaren, Vallgatan, Välkomsthagen, Ängen och Ute.