HELA PROGRAMMET OCH UTSTÄLLARLISTA – ATT LADDA NER

I år har vi tänkt lite annorlunda. Just nu är vår broschyr, den som Du får när Du kommer, på tryckeriet. Pinfärsk får Du den i Din hand. En del samlar på broschyrerna, andra lämnar dem för återanvändning vid ytterdörren när de går. För oss är den ett verktyg, där vi under FÅRfesten har all info samlad, så att vi kan berätta vidare. Resten av året blir den lite av ett uppslagsverk. 
Broschyren är nu på 36 sidor. Hälften är program, hälften utställarlistan. Vi har delat på broschyren här så att Du kan ladda ner den del Du för tillfället är intresserad av. Programmet är ju bra om om vill planera sitt besök lite i förväg.