FÅRfest 2020

FÅR – the Future!

Vem kan ha undgått att vi alla måste blicka framåt, värna om vårt klot, om oss själva och de som kommer efter oss. Ingen kan göra allt, alla kan göra något. Med insikten att fåret är ett gott val blir årets motto Får – the Future! Vi vill ta sikte mot framtiden och vad får kan bidra med för att säkra upp en god väg. Får och människor hör ihop – hur skapar vi de bästa förutsättningarna för detta samarbete? Och hur lämnar vi över glädjen i hantverket, i fårhållningen, kunskapen om det speciella med fåret till nästa generation? Det är de områden vi kommer att försöka omfatta med 2020 års FÅRfest!

FÅR – the Future! Vi illustrerar detta med 2019 års stipendiat, fårklipparen Matilda Andersson, Österbymo, en ung människa, som med gedigen kunskap och höga ambitioner för denna väsentliga yrkeskunskap vidare. Det är så det måste gå till.

Planeringen går för högtryck, förverkligandet rent praktiskt är på G, kurser, föredrag och showen börjar ta form.

Boendefrågan för både utställare och besökare är ofta tuff. Fler och fler av besökarna väljer att stanna i två eller alla tre dagarna. Det finns en hel del privatpersoner som hyr ut hela eller delar av sitt boende. Nu finns några uthyrare – det kommer säkert fler. Kolla under ”Praktisk info”, så håller vi tummarna. 

Skjuts- transport. Vi har under ett par år erbjudit möjligheten att knyta ihop personer som har behov av skjuts till/från FÅRfesten, alltså samåkning med någon som har plats i sin bil. Eller på pakethållaren!  Det funkade för en del besökare. Vi fortsätter i år och publicerar möjligheten under ”Praktisk info”. Och så finns det väldigt bra tågförbindelser till Kil, som ju är en järnvägsknut sedan länge.

En idé som vi försöker förverkliga är en ökad service till researrangörer. Där handlar det om möjligheten att förköpa biljetter till show och entré. Vi meddelar när vi utformat en, som vi tror, fungerande rutin.

Och så en uppmaning! Kom till FÅRfesten på söndagen! Fredag och lördag kommer många besökare, söndagen är det luftigt. Utställarna är utrustade med produkter, hyllorna är fulla. Showen, föredragen och kurserna är minst lika intressanta som övriga dagar. Extra välkommen på söndagen alltså!