PROGRAM SÖNDAG

FÅRUM – FRITT INTRÄDE

12.00 – 12.40 ANDELSLAMM® – Ett nytt sätt att köpa och sälja lammkött En ny rörelse börjar ta form i Sverige. Medvetna konsumenter och framsynta fårgårdar har redan sett fördelarna. Hur kan man ta betalt i förväg och behålla nöjda kunder? ANDELSLAMM®, Marie Naraine
13:00 – 13.40 Den moderna tovningen i världen – om att lyfta tovning som konsthantverk och höja det publika intresset. Tovningens utveckling i Väst- och Östeuropa, historiska paralleller och analys av eventuella orsaker till olika utvecklings-vägar. Tips för dem som vill lära sig och några råd till dem som vill handla tovat. Vera Frederiksen Zhotkevich, Textile artist, filtmakare.

Alla som deltar kan få ta del av visat bildspel digitalt och få det via mejl.

 

14.00 – 14.40 SAORI – Självinnovation genom fri handvävning, är en väv-filosofi som betonar skaparglädje och nyfikenhet. Mottot är att ALLA kan väva oberoende av ålder, fysisk eller psykisk förmåga. 

Kirsi berättar om sin väv-resa till Japan och inspirerar att använda garn på ett nytt och kreativt sätt.

Kirsi Frimanson, är hand-vävare av tredje genera-tionen. SAORI kom in hennes liv 2004 och 2006 åkte Kirsi till Japan för att utbilda sig i denna vävfilo-sofi. Idag driver hon Nordens första Saori studio i Siljansnäs, Dalarna, SAORI Sakura Weaving.

SÖNDAGENS KURSER finns under särskild flik och i Webbutiken.

ÖVRIGA PROGRAMPUNKTER UNDER SÖNDAGEN

10.00 – 16.00 BAGGBOXEN, täljstuga för små och stora.  

10.00 – 16.00 FÅRBESÖK HELA DAGEN                                                                                                                                                     Dorper – härstammar från Sydafrika. Ingegerd och Sven Rejnö Sörgården, Kil                                                 Gutefåret, Tine Olsen o Tommy Johansson Skönvik, Arvika

10.00 – 16.00 SKAPARVERKSTAD FÅRnya ditt ylleplagg! Barn under 7 år i vuxens sällskap. Fårö 

10.00 – 16.00 BÖRJA STOPPA – LAGA MERA! Lämna in dina hål och nötta plagg och få hjälp och råd. Stickakuten har höjd beredskap! Lammbaren 

10.00 – 16.00 NÄRHETENS KYRKA, Konstutställningar 

10.00 SANNERUDSKYRKAN, Gudstjänst, tema FÅRnyelse – Att finna något nytt i det vardagliga. Härefter serveras kaffe. 

10.30 –   FRYKERUDS SPELMANSLAG vandrar runt och sprider spelglädje!

11.00 NÄRHETENS KYRKA, Gudstjänst i fårets tecken. 

11.00 – 15.00 SANNERUDSKYRKAN, Konstutställning 

13.00 FÅRFESTENS SHOW, FÅRnyelse i FÅRsalongen, bilj. säljs i InFÅRmationen och i Webbutiken.