Guldbaggen

Om stipendiet
FÅReningen FÅRfest i Kil vill genom stipendiet Guldbaggen uppmuntra personer som sprider kunskap, inspiration och som möjliggör utbyten av erfarenheter om fåret. Stipendiet består av en Guldbagge, ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck samt 10 000 kronor som utdelas till en eller flera stipendiater.

Det första stipendiet utdelades 2016 till Einar de Wit, redaktör för Fåravelsförbundets tidning Fårskötsel stipendiet, för hans generösa och engagerade sätt att sprida kunskap om fåren. 2017 års stipendium gick till Erik Torstensson och Christina Ekelund, båda textila hantverkare och pedagoger. De är verksamma bland annat vid Ullakademin, Kyrkeruds Folkhögskola. 2018 blev skinnerskan Eva Alfredson utsedd till stipendiat. Eva tilldelades stipendiet då hennes passion, nytänkande och strävan efter att hitta hållbara användningsområden för de vita lammskinnen är imponerande och en framgångsfaktor för skinnbranschen.

Ansökan
Stipendiet tilldelas en person som, enligt ovan, brinner för FÅR och som på något sätt visualiserar, kommunicerar eller förmedlar sin kunskap och entusiasm till omvärlden. FÅRanknytningen ska vara uppenbar och kan röra vilket ämne som helst utifrån detta. Man kan nominera sig själv eller en annan person till stipendiet. Ansökan ska innehålla en motivering till varför just den här personen ska tilldelas stipendiet. Stipendiat/er utses av FÅReningen FÅRfest i Kils styrelse. Stipendiaten/erna förväntas utföra någon form av motprestation antingen vid FÅRfesten 2019 eller vid ett senare tillfälle. Motprestationen formuleras i samråd med styrelsen.

Ansökan sker endast via mejl och skickas in till styrelsen senast den 20181231 till mejladress: farfestikilstipendium@gmail.com

Kontaktperson
Moa Johansson
farfestikilstipendium@gmail.com