Guldbaggen

Om stipendiet
Fåreningen Fårfest i Kil vill genom stipendiet Guldbaggen uppmuntra personer som sprider kunskap, inspiration och som möjliggör utbyten av erfarenheter om fåret. Stipendiet består av en Guldbagge, ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck samt 10 000 kronor som fördelas till en eller flera stipendiater.
År 2016 fick Einar de Wit, redaktör för Fåravelsförbundets tidning Fårskötsel stipendiet, för hans generösa och engagerade sätt att sprida kunskap om fåren. 2017 års stipendium tilldelades Erik Torstensson och Christina Ekelund, båda textila hantverkare och pedagoger. De är verksamma bland annat vid Ullakademin, Kyrkeruds Folkhögskola.

Ansökan
Man kan nominera sig själv eller en annan person till stipendiet. Ansökan ska innehålla en motivering till varför personen i fråga ska beviljas stipendiet. Motiveringen bör ha en uppenbar anknytning till personens verksamhet med att främja fåret. Valet av stipendiat/er utses av Fåreningen Fårfest i Kils styrelse. Stipendiaten/erna förväntas utföra någon form av motprestation antingen vid Fårfesten 2018 eller vid ett senare tillfälle. Motprestationen diskuteras i samråd med styrelsen.
Ansökan sker endast via mejl och skickas in till styrelsen senast den 31/12 till mejladress: farfestikilstipendium@gmail.com

Kontaktperson
Moa Johansson
farfestikilstipendium@gmail.com