Årets GuldBagge tilldelas Skinnerskan Eva Alfredson

Foto Claes Elinderson, Bengtsfors

Eva Alfredsson. Skinnerskan, har ägnat många år åt att utveckla och förfina sina kunskaper inom skinn. Kunskaper som hon generöst har delat med sig av, inte minst under de år som hon var verksam yrkeslärare på Stenebyskolan. Eva har bidragit till att utveckla och fördjupa Stenebyskolan som verksamhet och därmed gett möjlighet för yngre generationer att utbilda sig och förvalta viktiga hantverkskunskaper inom läder, skinn och päls.

Genom sitt företag Skinnerskan samt genom sitt arbete inom utbildnings-sektorn har Eva förvärvat gedigna kunskaper om skinnbranschen, dess produktion och dess konsekvenser för miljön. Miljömedvetenheten och kunskapen om hela kedjan, från djur till slutprodukt, genomsyrar hela hennes arbete liksom hennes passion, nytänk och strävan efter att hitta hållbara använd-ningsområden för skinn i Sverige. Idag arbetar Eva aktivt med att sprida sin kunskap vidare med kurser, föreläsningar, artiklar och utställningar. Med stipendiet vill styrelsen i Fåreningen Fårfest i Kil tacka Eva och uppmuntra henne till ett fortsatt gott arbete.

Stipendiet består av en Guldbagge, ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck och 10 000 SEK. FÅReningen FÅRfest i Kil gratulerar och ser fram emot att också fortsättningsvis få ta del av Evas fantastiska arbete!

I anslutning till överlämnandet av stipendiet håller Eva en föreläsning, under rubriken

”Nu är det de vita skinnens tur” – del 2

Våra inhemska vita får- och lammskinn har under de senaste tjugo åren kommit att hamna i skymundan till förmån för Gotlandsfårens skinn. Vidareförädling av hudråvaran från våra övriga raser, Leicesterfåret undantaget, har till dags dato varit litet. Dock finns här finns en fantastisk outnyttjad potential att upptäcka.

Eva Alfredson som under de senaste fem åren ägnat mycket av sin tid åt dessa skinn, hade vid Fåravelsförbundets stämma, tillika 100-års jubileum i maj 2017, förmånen att tala om sina erfarenheter och upptäckter. Föreläsningen skapade ”ringar på vattnet” och i del 2 följer den intressanta fortsättningen …

Fredag kl 11.00, FÅRUM
Överlämnandet av stipendiet och Evas föreläsning