Fårfest 2018

Under rubriken FÅRfest 2018 finner Du  just det – det som hände under 2018. När detta skrivs är det augusti månad och nu börjar vi förberedelserna för nästa år. Allteftersom kommer detta års FÅRfest att blekna bort, och den nya ta plats. Syftet med att ha sidan är att de som inte känner till FÅRfesten ska kunna få ett hum om den.