Närhetens Kyrka

St Kils församling och Kils Lottakår

Fredag kl 10 -17 Café i Spegelsalen, Kyrkans Gård. Kaffe och semlor.

Lördag kl 10 -18 Café i Spegelsalen, Kyrkans Gård. Kaffe och semlor.

Lördag kl 18 Helgmålsbön, Vildhjärta, Maria Westerberg

Söndag kl 10 – 16 Café i Spegelsalen, Kyrkans Gård. Kaffe och semlor.

Söndag kl 11 Gudstjänst i fårets tecken

Fårfest i Kil arrangerar två utställningar:
Klackmattor, Magnhild Tallerås, Kammaren
Södra Frykengruppen, Kil, fårmåleri i olika tekniker Spegelsalen