Guldbagge-stipendiaterna

Årets Guldbaggevinnare!

Christina Ekelund och Erik Torstenson!

 

Christina om Erik

Erik - klok, underfundig, älskvärd! Utforskar, forskar allt, går ner på allra lägsta nivå. Inom allt, som ull- eller spinntekniker - ja allt som kommer i hans väg. Stor pedagog, med stor inlevelse, där den kunskap han generöst förmedlar är undersökt utifrån honom själv, allt bottnar i honom.

En poetisk, litterär fiberartist, som går egna vägar, tar inget för givet.

Erik är ung, men har trots det en gedigen erfarenhet och kunskap om ull, grundad i Gotlands Folkhögskola, Hemse, för tio år sedan. Det är så inspirerande att jobba ihop med honom och väldigt roligt att någon är lika besatt av textil som jag!

 

Erik om Christina

Det finns författare som med ord kan få oss att känna att livet är ett mysterium, ett äventyr.
Och så finns det människor som själva förkroppsligar det.

Genom vårt eviga samtal om tyg, det pedagogiska arbetet, studie-resor och kommande utställningar påminns jag ständigt om tillvarons magiska lekfullhet; att även de minsta tygbitarna är värdefulla och måste sparas.

Utan Christinas stöd hade jag aldrig vågat göra den konst jag gör idag eller ta steget till ett yrkesliv i ullen.
Jag är mycket hedrad att före-ningen låter mig stå bredvid Christina som mottagare av årets stipendium.

Fåreningen Fårfest i Kils motivering till val av stipendiaterna

"Erik och Christina, lika och olika, kompletterar varandra med utrymme för egna vägar. Kunskap och inspiration flödar mellan dem, traditionellt - nytänkande. Båda konstnärer och hantverkare med gedigna kunskaper. Gynnar spridningen av kunskaper genom pedagogiska insatser i många olika sammanhang. Fåreningen uppskattar er hängivenhet och generositet till gagn för Fåret!"

Stipendiet består av en Guldbagge, ett keramiskt verk av Kaj Stuart Beck och 10 000:-. Erik och Christina får dela på beloppet, men får var sin Guldbagge!