Börja med får

Börja med får, Pia Karlsson

 

 

Fredag 14:00 - 17:00

 

En kurs för dig som är intresserad av, funderar på eller kanske redan bedriver fårskötsel och lammuppfödning utifrån småskalighet.

 

En kurs om småskalig fårskötsel och lammuppfödning utifrån:

* djuromsorg

* djurvälfärd

* kvalité

* ekonomi

I kursen kommer vi att ta upp följande:

Skötsel och utfodring - fårens näringsbehov, foderanalyser, hullbedömning, klippning och klövvård samt stallmiljö.

Avelsplan - från betäckning till avvänjning.

Hygien och smittskydd - hur ska vi tänka och göra för att skydda våra får och oss själva mot smitta och sjukdomar.

Ekonomi - livdjur, slakt, förädling av kött, skinn och ull.

 

Kursavgift 350:-

Copyright Fåreningen Fårfest i Kil

Kate Isenberg-Larsson

 

Fåreningen Fårfest i Kil

c/o Anna Westlund

Södra Smedsta

665 91 Kil

Organisationsnummer 802455-7624