FÅRFEST 2017

Under den här fliken finns en hel del av det som publicerades inför Fårfest 2017, som inspiration, information, att friska upp minnet med.

Så - tänk på det alltså - detta gäller alltså inte Fårfest 2018 - även om en del programpunkter självklart kommer att vara med.

Fåreningen Fårfest i Kil

c/o Anna Westlund

Södra Smedsta

665 91 Kil

Organisationsnummer 802455-7624

Farfestintresse@gmail.com

Copyright Fåreningen Fårfest i Kil

Kate Isenberg-Larsson