Gotland går i land!

Gotland - rosornas och lammens ö!

Under 1900-talet blev skinnproduktionen stor på Gotland. Gotlandsfåret förädlades fram genom avel med de lantrasfår som hade de vackraste skinnen. Först var aveln inriktad på produktion av skinn till pälssömnad, numera används gotlandsskinnen både till inredning och sömnad. Idag har vi svårt att tänka oss ett Gotland utan lamm. Förutom att lammen ger oss kött, ull och skinn håller de också markerna öppna och hjälper till att bevara den unika gotländska floran.

Lamm och lammprodukter på Gotland

Få platser förknippas så med får som Gotland. Men visste du att det egentligen inte finns några får på Gotland? På gotländska kallas vuxna djur för lamm och de små kallas lammungar. 2015 fanns ca 65 000 lamm och lammungar på ön. Det är fler än antalet bofasta gotlänningar!

Fårskötseln på Gotland har anor från bronsåldern och sedan medeltiden har försäljning av lammprodukter varit viktiga för öns ekonomi. Från början var kött och ull de viktigaste exportvarorna.

Sockersaltat kött var t.ex. en gotländsk specialitet som sålts i mängder under hundratals år. Ända till slutet av 1930-talet levererades denna delikatess till Stockholm.

När gotländskorna lärde sig sticka kunde de själva förädla ullen. Under 1700-talet och en god bit in på 1800-talet gav handstickningen en betydande inkomst till ön. Än i våra dagar finns ett stort utbud av stickade gotländska produkter – allt från handstickat i handspunnet garn av ull från den egna gården till industriprodukter där bara formgivning och försäljning sker på Gotland.

 

Gotland kommer till Fårfesten 2017

På Fårfesten 2017 kommer Gotland att få lite extra utrymme! Förutom de 11 utställare som är gotländska kommer det finnas ett särskilt rum med en utställning om lamm på Gotland, som görs av Anso Norling, slöjd- och formkonsulent på Gotlands Museum. I Gotlandsrummet kommer även Skinnriket Gotland, Textil Gotland, Gotlands läns hemslöjdsförening, Textillinjen på Gotlands folkhögskola och Ullkontoret (Gotlands nya ulltvätteri) att visa sin verksamhet.

Skinnriket Gotland är en ekonomisk förening som bildades 2008. Medlemmarna är lammproducenter och/eller tillverkar produkter av lammskinn. Föreningen arbetar för att höja kvaliteten på lammskinnen genom att öka kunskapen om avel, god djurhållning, m.m. Läs mer på föreningens hemsida:skinnriket.se

Textil Gotland är en intresseförening som arbetar för att främja textil utveckling på Gotland. Många medlemmar är egna företagare och har egna butiker eller andra försäljningsställen. Företagen omfattar textil design, textiltryck, spinning och färgning av garn, vävning, stickat, tovat, skinn, m.m. Varje år arrangeras en sommarutställning. Läs mer på hemsidan: textilgotland.net

Gotlands läns hemslöjdsförening har som syfte att främja hemslöjd och konsthant-verk på Gotland. Föreningen bildades 1925 och drev i många år en butik i centrala Visby. Butiken lades ner i början av 1990-talet men föreningen finns kvar och arrangerar utställningar och kurser på Langska huset i Visby. Där finns också en samling med främst textil, som föreningen äger och vårdar. Läs mer på föreningens hemsida: hemslojden.org/forening/gotlands-lans-hemslojdsforening

Anso Norling, konsulent Gotlands museum

Copyright Fåreningen Fårfest i Kil

Kate Isenberg-Larsson

 

Fåreningen Fårfest i Kil

c/o Anna Westlund

Södra Smedsta

665 91 Kil

Organisationsnummer 802455-7624