Hej alla researrangörer!

Hej!

Vi nådde inte ända fram i vår ambition att skapa den snabbaste och enklaste inpasseringsrutinen för våra bussresenärer, alltså de resor som inkluderar entrébiljett. Det är en sammansatt fråga, även om den kan tyckas enkel vid första anblicken. Det handlar om praktiska resurser, om rättvisa mot de som inte är i någon gruppresa, om att hantera in- och utpasseringar, dvs också en ekonomisk fråga, som genast skulle fördyra för besökarna.

Tills vi finner något enklare så gör vi så här för de resor, där bussresan alltså inkluderar entrébiljett:

Resenärerna hålls ihop och står i de ordinarie köerna, alltså ingen särskild fil för dessa, välj den kortaste. Reseledaren går först och informerar entréfunktionären om researrangörens namn och antal personer, inklusive chaufför, reseledare etc. Funktionären noterar detta och reseledaren går till infårmationen och meddelar de uppgifter som behövs för fakturering. Resenärerna stämplas in som vanligt.

Kanske hittar vi något smidigt och bra sätt att ordna detta till nästa år!